Styret 2013:

Leder:
Bibbi Øyo
Tlf: +47 464 20744
LINNEAVEIEN 12D, 3515 HØNEFOSS
E-mail bibbis2@gmail.com

Sekretær:
Gunn Høyesveen
Tlf: +47 408 51 157
Jean Heibergs veg 25, 2614 Lillehammer
E-mail: post@webkatten.biz

Kasserer:
Bibbi Øyo
(Adr. se over)
Styremedlem:
Hege Bye Flyen
Rikke Moksnes vei 35 c
7500 Stjørdal
Tlf: +47 952 31 600
e-mail: hegefly@hotmail.com
Styremedlem:
Randi Rissmann Holen
Tlf: +47 70 19 28 18
Nilsholen 12, 6030 Langevåg
E-mail: ramithi@mimer.no
Webmaster:
Inger Marie Meling
Tlf: +47 415 15 910
Melingsiden 32, 4056 Tananger
E-mail: afsnig@lyse.net
Varamedlemmer :
Ann-Sissel Holter
Marit Mersland

 

 

Design: Webloftet©2007/2008