Styret:

Leder: til nov 2015 (1. år)
Bibbi Øyo
Tlf: +47 464 207 44 
Linneaveien 12 d, 3515 Hønefoss
E-mail: bibbis2@gmail.com

Sekretær:
Gunn Høyesveen
Tlf: +47 408 51 147
Jean Heibergs veg 25, 2614 Lillehammer
E-mail: post@webkatten.biz

Kasserer:  til nov 2016 (2 år)
Bibbi Øyo
Tlf: +47 464 207 44 
Linneaveien 12 d, 3515 Hønefoss
E-mail: bibbis2@gmail.com

Styremedlem:
Hege Bye Flyen
Rikke Moksnes vei 35 c
7500 Stjørdal
Tlf: +47 952 31 600
e-mail: hegefly@hotmail.com
Styremedlem: til nov 2015 (1. år for kasserer)
Randi Rissmann Holen
Tlf: +47 70 19 28 18
Nilsholen 12, 6030 Langevåg
E-mail: ramithi@mimer.no
Styremedlem: til nov 2015 ( 2 år)
Marit Mersland 
Tlf: +47 990 45 355
Bjørkeveien 19, 4790 Lillesand
E-mail:
Varamedlemmer :  (1. år)
Unn Else Krzywinsky

Valgkomite:

Grete Jenssen, Gunn Høyesveen

 

Design: Webloftet©2007/2008